lagen.nu

Kungörelse (1974:6) om ikraftträdande av en överenskommelse mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge om samordning av pensionsrätt enligt statliga pensionsordningar

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1974-01-09
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01
Kungl. Maj:t ger till känna att en mellan Sverige, Danmark, Finland Norge den 18 december 1973 träffad överenskommelse om samordning pensionsrätt enligt statliga pensionsordningar träder i kraft februari 1974. och av den 1

Ändringar och övergångsbestämmelser

1974:6

Departement
Finansdepartementet ESA
Förarbeten
Prop. 1967:122, SU 1967:93, rskr 1967:208
SFS-nummer
1974:6
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation