lagen.nu

Lag (1974:579) om handläggningen av nådeärenden

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1974-05-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1502
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Nådeärenden prövas av regeringen enligt 12 kap. 9 § första stycket regeringsformen. Lag (2010:1423).

Rättsfall (1)

RÅ 2001 ref. 63: Regeringens beslut i ärende om nåd enligt 11 kap. 13 § första stycket...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1423

2 § Om det finns särskild anledning, ska regeringen, innan den avgör ett nådeärende, inhämta ett yttrande från Högsta domstolen eller, i mål där regeringen, en förvaltningsdomstol eller en förvaltningsmyndighet är sista instans, från Högsta förvaltningsdomstolen. Lag (2010:1502).

Rättsfall (1)

RÅ 2002 ref. 25: Återkallelse av körkort på grund av grovt rattfylleri har inte ansetts kunna...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1974:579

Departement
Justitiedepartementet L6
Förarbeten
Prop. 1974:35, KU 1974:21, rskr 1974:160
SFS-nummer
1974:579

Lag (1981:1089) om ändring i lagen (1974:579) om handläggningen av nådeärenden

Förarbeten
Prop. 1980/81:154, JuU 1981/82:10, rskr 1981/82:44
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1981:1089
Rubrik
Lag (1981:1089) om ändring i lagen (1974:579) om handläggningen av nådeärenden

Lag (2009:346) om ändring i lagen (1974:579) om handläggningen av nådeärenden

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:117, bet. 2008/09:JuU16, rskr. 2008/09:213
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2009-07-01
SFS-nummer
2009:346
Rubrik
Lag (2009:346) om ändring i lagen (1974:579) om handläggningen av nådeärenden

Lag (2010:1423) om ändring i lagen (1974:579) om handläggningen av nådeärenden

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1423
Rubrik
Lag (2010:1423) om ändring i lagen (1974:579) om handläggningen av nådeärenden

Lag (2010:1502) om ändring i lagen (1974:579) om handläggningen av nådeärenden

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1502
Rubrik
Lag (2010:1502) om ändring i lagen (1974:579) om handläggningen av nådeärenden
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation