lagen.nu

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1974:122) om immunitet och privilegier för vissa konsulat m.m.

Departement
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1974-03-22
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Förutom 3 § första stycket lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall tillämpas i förhållande till följande stater de särskilda bestämmelser som gäller enligt nedan angivna överenskommelser i fråga om immunitet eller privilegier för konsulat, konsulatsmedlemmar eller deras familjer eller konsulära kurirer.
  • --------------------------------------------------------------------- Stat Överenskommelse --------------------------------------------------------------------- 1. Amerikas Förenta konsularkonvention den 1 juni 1910 Stater 2. Storbritannien konsularkonvention den 14 mars 1955 med tillhörande signaturprotokoll och ministeriella noter 3. Frankrike konsularkonvention den 5 mars 1955 med tillhörande signaturprotokoll 4. Sovjetunionen konsularkonvention den 30 november 1967 5. Rumänien konsularkonvention den 12 februari 1974 Förordning (1977:33).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1974:122

Departement
Utrikesdepartementet UDR
SFS-nummer
1974:122

1975:443

Förarbeten
Jfr prop. 1974:49, JuU 1974:15, rskr 1974:234
Omfattning
ändr.
SFS-nummer
1975:443

Förordning (1977:33) om ändring i kungörelsen (1974:122) om immunitet och privilegier för vissa konsulat m.m.

Omfattning
ändr.
SFS-nummer
1977:33
Rubrik
Förordning (1977:33) om ändring i kungörelsen (1974:122) om immunitet och privilegier för vissa konsulat m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation