lagen.nu

Kungl. Maj:ts kungörelse (1974:117) om upphävande av vissa författningar om pensionsförmåner m.m.

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1974-03-22
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Kungl. Maj:t förordnar att följande författningar skall upphöra att gälla en vecka efter den dag, då denna kungörelse enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling, nämligen
  • 1. kungörelsen (1918:662) angående löne- och pensionsreglering för lärarpersonalen vid statens folkskoleseminarier,
  • 2. kungörelsen (1937:845) angående ikraftträdande av allmänna familjepensionsreglementet för tullverket,
  • 3. kungörelsen (1942:45) angående undantag i vissa fall från gällande bestämmelser om åldersgräns för anställning i statens tjänst m.m.,
  • 4. kungörelsen (1943:19) angående villkor för godkännande av reglering av vissa i reglementet den 31 december 1919 (nr 878) för statens pensionsanstalt avsedda barnmorskebefattningar,
  • 5. kungörelsen (1953:193) om rörligt tillägg å vissa pensioner m.m.,
  • 6. kungörelsen (1964:738) om förtidspension för vissa anställningshavare i samband med statens övertagande av huvudmannaskapet för polisväsendet m.m.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1974:117

Departement
Finansdepartementet ESA
Ikraft
1974-04-16
SFS-nummer
1974:117
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation