lagen.nu

CECA-kungörelse (1973:720)

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1973-09-13
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § CECA-lagen (1972:762) skall tillämpas för att säkerställa genomförandet av, förutom bestämmelser som avses i 1 § första stycket samma lag, bestämmelser med motsvarande innehåll i ett avtal den 16 december 1974 mellan Sverige och Finland. Kungörelse (1974:1003).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1974:1003

2 § Föreskrifter som avses i 2 § CECA-lagen (1972:762) meddelas av kommerskollegium. Kollegiet får till Kungl. Maj:t hänskjuta ärende om föreskrift av större vikt.

Kollegiet utövar även de befogenheter, som avses i 3 och 7 §§ CECA-lagen. Kungörelse (1974:1003).

Lagrumshänvisningar hit (1)

3 § Ersättning jämlikt CECA-lagen (1972:762) utgår av allmänna medel och bestämmes av kommerskollegium enligt de grunder, som gäller för ersättning av allmänna medel till vittne. Kungörelse (1974:1003).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1973:720

Departement
Utrikesdepartementet UDH
SFS-nummer
1973:720

1974:1003

Omfattning
nuvarande 1, 2 §§ betecknas 2, 3 §§;ny 1 §
SFS-nummer
1974:1003
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation