lagen.nu

Kungörelse (1973:519) om utlandsmyndighets medverkan vid översändande av sjömäns och vissa andra arbetstagares lönemedel från utlandet till Sverige;

Departement
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1973-06-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:10
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Sjöman eller annan arbetstagare på svenskt fartyg som enligt 55 § sjömanslagen (1973:282) vill anlita svensk utlandsmyndighet för att sända lönemedel till Sverige skall till myndigheten uppge personnummer eller annat identitetsnummer samt sitt och mottagarens namn med adresser. Han skall vidare uppvisa sjöfartsbok, pass eller annan legitimationshandling, som i särskild ordning godtagits att gälla som pass. Jämställd med arbetstagare som här avses är den som medtages omborg på svenskt fartyg enligt 346 § sjölagen (1891 nr 35 s. 1).

Svensk sjöman samt utländsk sjöman som är bosatt i Sverige har rätt att på motsvarande sätt anlita svensk utlandsmyndighet för att sända lönemedel som han förvärvat genom fartygsarbete på utländskt fartyg. Vad nu sagts gäller också annan arbetstagare som utfört fartygsarbete på sådant fartyg om han är svensk medborgare eller bosatt i Sverige.

På begäran av myndigheten skall sökanden bekräfta att försändelsen avser lönemedel.

Lagrumshänvisningar hit (1)

2 § Utlandsmyndighet som mottagit medel enligt 1 § sänder dem till Utrikesdepartementet i den ordning Regeringskansliet föreskriver. Medlen tillställes mottagaren genom departementets försorg. Förordning (1997:10).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1997:10

Ändringar och övergångsbestämmelser

1973:519

Departement
Utrikesdepartementet
SFS-nummer
1973:519

Förordning (1997:10) om ändring i kungörelsen (1973:519) om utlandsmyndighets medverkan vid översändande av sjömäns och vissa andra arbetstagares lönemedel från utlandet till Sverige

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1997-02-15
SFS-nummer
1997:10
Rubrik
Förordning (1997:10) om ändring i kungörelsen (1973:519) om utlandsmyndighets medverkan vid översändande av sjömäns och vissa andra arbetstagares lönemedel från utlandet till Sverige
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation