lagen.nu

Lag (1972:752) med anledning av införandet av ny vägtrafiklagstiftning

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1972-12-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 1972:756
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01
Förekommer i författning som beslutats av Konungen och riksdagen gemensamt eller av riksdagen ensam hänvisning till föreskrift som ersatts genom bestämmelse i
bilregisterkungörelsen (1972:599),
fordonskungörelsen (1972:595),
körkortskungörelsen (1972:592),
vägtrafikkungörelsen (1972:603),
kungörelsen (1972:602) om arbetstid vid vägtransport, m.m. eller
kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning, skall hänvisningen i stället avse den nya bestämmelsen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1972:752

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Förarbeten
Prop. 1972:137, TU 19, rskr 317
SFS-nummer
1972:752

1972:756

Omfattning
ikrafttr.
SFS-nummer
1972:756
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation