lagen.nu

Förordning (1971:703) om redovisning av pengar som har deponerats hos länsstyrelse enligt 8 kap. 12 a § eller 12 kap. 21 jordabalken

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1971-08-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:1473
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Förordningen (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet gäller i tillämpliga delar även pengar som har deponerats hos länsstyrelse enligt 8 kap. 12 a § eller 12 kap. 21 § jordabalken. För deposition av sådana medel får samma dagbok, konto och bankräkning användas som för nedsättning enligt lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet. Förordning (1995:1473).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1971:703

Departement
Justitiedepartementet L1
SFS-nummer
1971:703
Övergångsbestämmelse

Denna kungörelse träder i krft den 1 januari 1972, då kungörelsen (1940:930) angående redovisning av penningar, som jämlikt 3 kap. 22 § lagen om nyttjanderätt till fast egendom nedsatts i allmänt förvar skall upphöra att gälla. Den upphävda kungörelsen gäller dock fort farande i fråga om pengar som nedsatts enligt äldre bestämmelser.

Förordning (1981:139) om ändring i kungörelsen (1971:703) om redovisning av pengar som har nedsatts hos överexekutor enligt 12 kap. 21 § jordabalken

Omfattning
ändr.
SFS-nummer
1981:139
Rubrik
Förordning (1981:139) om ändring i kungörelsen (1971:703) om redovisning av pengar som har nedsatts hos överexekutor enligt 12 kap. 21 § jordabalken

Förordning (1981:1010) om ändring i kungörelsen (1971:703) om redovisning av pengar som har nedsatts hos överexekutor enligt 12 kap. 21 § jordabalken

Omfattning
ändr. författningsrubr., författningen
SFS-nummer
1981:1010
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1982. I ärende som handläggs av överexekutor efter ikraftträdandet gäller kungörelsen i dess äldre lydelse.

Rubrik
Förordning (1981:1010) om ändring i kungörelsen (1971:703) om redovisning av pengar som har nedsatts hos överexekutor enligt 12 kap. 21 § jordabalken

Förordning (1995:1473) om ändring i kungörelsen (1971:703) om redovisning av pengar som har nedsatts hos länsstyrelse enligt 12 kap. 21 § jordabalken

Omfattning
ändr. författningsrubr., författningen
Ikraft
1996-01-01
SFS-nummer
1995:1473
Rubrik
Förordning (1995:1473) om ändring i kungörelsen (1971:703) om redovisning av pengar som har nedsatts hos länsstyrelse enligt 12 kap. 21 § jordabalken
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation