lagen.nu

Kungörelse (1971:1217) om underrättelse enligt 18 kap. 6 § jordabalken

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1971-12-17
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Underrättelse enligt 18 kap. 6 § jordabalken skall lämnas skriftligen till kammarkollegiet.

2 § Underrättelse skall innehålla uppgift om

  • 1. den domstol vid vilken rättegång är anhängig,
  • 2. parternas namn och adress,
  • 3. fastigheten,
  • 4. den fråga som rättegången rör.

3 § När kammarkollegiet har mottagit underrättelse, skall kollegiet ge den som har lämnat underrättelsen bevis om mottagandet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1971:1217

Departement
Justitiedepartementet L1
SFS-nummer
1971:1217
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation