lagen.nu

Lag (1971:118) om skattefrihet för ersättning till neurosedynskadade

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1971-04-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1302
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Ersättning som lämnas på grund av ett den 5 november 1969 träffat förlikningsavtal mellan Aktiebolaget Astra och representanter för neurosedynskadade barn, ska vid inkomstbeskattningen inte utgöra skattepliktig inkomst för mottagaren. Lag (2011:1302).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1971:118

Departement
Finansdepartementet S1
Förarbeten
Prop. 1971:66, SkU 25, rskr 107
SFS-nummer
1971:118

Lag (2011:1302) om ändring i lagen (1971:118) om skattefrihet för ersättning till neurosedynskadade

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Omfattning
ändr.
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1302
Rubrik
Lag (2011:1302) om ändring i lagen (1971:118) om skattefrihet för ersättning till neurosedynskadade
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation