lagen.nu

Kungörelse (1970:927) om fastställande av tabeller till ledning vid uträknandet av arvsskatt och gåvoskatt

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1970-12-04
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01
Övrigt
Tabellerna finns inte med här.
Kungl. Maj:t har, med stöd av 31 § förordningen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, funnit gott att fastställa bifogade tabeller till ledning vid uträknandet av sådan skatt. /n1/
//n1// Tabellerna finns inte med här.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1970:927

Departement
Finansdepartementet S1
SFS-nummer
1970:927
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation