lagen.nu

Lag (1970:912) med anledning av Riksskatteverkets inrättande

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1970-12-17
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Vad i lag eller annan författning föreskrives om riksskattenämnden, centrala folkbokförings- och uppbördsnämnden, kupongskattekontoret, kupongskattenämnden, allmänna ombudet hos mellankommunala prövningsnämnden eller kontrollstyrelsen skall i stället avse riksskatteverket.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1970:912

Departement
Finansdepartementet S3
Förarbeten
Prop. 1970:191, BeU 67, rskr 454
SFS-nummer
1970:912
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation