lagen.nu

Statistiska centralbyråns kungörelse (1970:81) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;

Departement
Statistiska centralbyrån
Utfärdad
1970-03-20
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Med stöd av Kungl. kungörelsen (1967:63) om fastställande av procenttal enligt 3 § andra stycket lagen den 16 december 1966 (nr 680) om ändring av vissa underhållsbidrag, m.m. förordnar statistiska centralbyrån beträffande underhållsbidrag som avses i nyss angivna lag att i mars 1970 utgående bidragsbelopp skall höjas med tio procent fr.o.m. den 1 april 1970.
Bidrag, vars belopp efter ändringen slutar på öretal, skall enligt nyss nämnda lag utgå med närmast lägre krontal.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1970:81

Departement
Statistiska centralbyrån
SFS-nummer
1970:81
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation