lagen.nu

Lag (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1970-12-17
Ändring införd
t.o.m SFS 2009:283
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Denna lag äger tillämpning på all slags betalning i svenskt mynt, om ej annat är uttryckligen överenskommet eller eljest får anses avtalat.

2 § Ingår i belopp som ska betalas öretal ska detta avrundas till närmaste hundratal. Därvid ska slutsiffrorna ett till och med fyrtionio avrundas nedåt samt femtio till och med nittionio uppåt. Lag (2009:283).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1984:332, 1991:1191, 2009:283

Ändringar och övergångsbestämmelser

1970:1029

Departement
Finansdepartementet B
Förarbeten
Prop. 1970:190, BaU 79, rskr 473
SFS-nummer
1970:1029

Lag (1984:332) om ändring i lagen (1970:1029) om avrund- ning av vissa öresbelopp

Förarbeten
Prop. 1983/84:130, FiU 1983/84:34, rskr 1983/84:281
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1985-07-01
SFS-nummer
1984:332
Rubrik
Lag (1984:332) om ändring i lagen (1970:1029) om avrund- ning av vissa öresbelopp

Lag (1991:1191) om ändring i lagen (1970:1029) om avrund- ning av vissa öresbelopp

Förarbeten
Förs. 1990/91:14, 1990/91:FiU23, rskr 1990/91:277
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1992-10-01
SFS-nummer
1991:1191
Rubrik
Lag (1991:1191) om ändring i lagen (1970:1029) om avrund- ning av vissa öresbelopp

Lag (2009:283) om ändring i lagen (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Förslag 2008/09:RB3, bet. 2008/09:FiU37, rskr. 2008/09:201
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2010-10-01
SFS-nummer
2009:283
Rubrik
Lag (2009:283) om ändring i lagen (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation