lagen.nu

Kungörelse (1969:91) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1969-04-11
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01
Övrigt
Bilagan finns inte med här.
Kungl. Maj:t har funnit gott tillkännage, att den i Genève den 19 maj 1956 avslutade konventionen om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg, vilken jämte signaturprotokoll har den lydelse härvid fogad bilaga utvisar, för Sveriges del träder i kraft den 1 juli 1969.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1969:91

Departement
Justitiedepartementet L3
Förarbeten
Jfr prop. 1968:132; 1LU 1968:47; Rskr 1968:355
SFS-nummer
1969:91
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation