lagen.nu

Förordning (1969:624) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1969-12-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:955
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Sådana blodprov som avses i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap skall undersökas genom Rättsmedicinalverkets försorg. Annan undersökning rörande ärftliga egenskaper än blodundersökning skall utföras av sakkunnig som godkänns av Rättsmedicinalverket. Förordning (2002:955).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1976:629, 1991:946, 2002:955

2 § En domstol som har förordnat om blodundersökning skall inom en vecka underrätta Rättsmedicinalverket om detta. En socialnämnd har samma skyldighet, om nämnden tagit initiativ till blodundersökning.

Om en domstols förordnande avser någon annan undersökning rörande ärftliga egenskaper än blodundersökning, skall Rättsmedicinalverket underrättas. Förordning (2002:955).

Ändringar/Förarbeten (4)

3 § Om en undersökning har gjorts på grund av domstols förordnande, skall utlåtandet över undersökningen sändas till domstolen. Utlåtande över undersökning som har utförts efter anmodan av socialnämnd tillställs nämnden.

Om ett insänt blodprov som tagits på grund av domstols förordnande inte är tillfyllest, skall Rättsmedicinalverket underrätta domstolen om att nytt blodprov behövs. Om blodprovet har tagits efter anmodan av socialnämnd, underrättas i stället nämnden. Förordning (2002:955).

Ändringar/Förarbeten (4)

4 § Har upphävts genom kungörelse (1974:968).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1974:968
5 § Har upphävts genom förordning (1997:412).

6 § Ytterligare föreskrifter för verkställighet av lagen (1958:642) om blodundersökning m. m. vid utredning av faderskap meddelas av Rättsmedicinalverket. Förordning (2002:955).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1976:629, 1991:946, 2002:955

Ändringar och övergångsbestämmelser

1969:624

Departement
Justitiedepartementet L2
SFS-nummer
1969:624

1973:139

Omfattning
ändr. 5 §
SFS-nummer
1973:139

1973:811

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
SFS-nummer
1973:811

1974:968

Omfattning
upph. 4 §;ändr. 5 §
SFS-nummer
1974:968

Förordning (1976:629) om ändring i kungörelsen (1969:624) om blodundersökning m.m. i mål om äktenskaplig börd eller vid utredning av faderskapet till barn utom äktenskap

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 6 §§
SFS-nummer
1976:629
Rubrik
Förordning (1976:629) om ändring i kungörelsen (1969:624) om blodundersökning m.m. i mål om äktenskaplig börd eller vid utredning av faderskapet till barn utom äktenskap

Förordning (1979:955) om ändring i förordningen (1969:624) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

Omfattning
ändr. 5 §
SFS-nummer
1979:955
Rubrik
Förordning (1979:955) om ändring i förordningen (1969:624) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

Förordning (1981:877) om ändring i förordningen (1969:624) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
SFS-nummer
1981:877
Rubrik
Förordning (1981:877) om ändring i förordningen (1969:624) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

Förordning (1991:946) om ändring i förordningen (1969:624) om blodundersökning m.m vid utredning av faderskap

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 6 §§
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:946
Rubrik
Förordning (1991:946) om ändring i förordningen (1969:624) om blodundersökning m.m vid utredning av faderskap

Förordning (1997:412) om ändring i förordningen (1969:624) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

Omfattning
upph. 5 §
Ikraft
1997-12-01
SFS-nummer
1997:412
Rubrik
Förordning (1997:412) om ändring i förordningen (1969:624) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

Förordning (2002:955) om ändring i förordningen (1969:624) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 6 §§
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:955
Rubrik
Förordning (2002:955) om ändring i förordningen (1969:624) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation