lagen.nu

Kungörelse (1969:475) om uppbörd av särskilda avgifter genom Tullverkets försorg

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1969-06-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:476
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Kommun eller allmän inrättning samt ägare eller innehavare av hamn, flygplats eller godsterminal får anlita Tullverket för uppbörd av sina avgifter enligt denna kungörelse. Förordning (1999:476).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:476

2 § Framställning om uppbörd genom Tullverkets försorg görs hos verket. Kan uppbörden lämpligen förenas med tjänstegöromålen i Tullverket, får verket träffa överenskommelse om sådan uppbörd. Verket skall därvid bestämma den ersättning som skall utgå för arbetet med uppbörden. Ersättningen skall bestämmas så att staten får skälig gottgörelse för sina kostnader. Förordning (1999:476).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:476

3 § Uppbörd sker i den ordning Tullverket bestämmer. Förordning (1999:476).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:476

Ändringar och övergångsbestämmelser

1969:475

Departement
Finansdepartementet S3
SFS-nummer
1969:475

Förordning (1999:476) om ändring i kungörelsen (1969:475) om uppbörd av särskilda avgifter genom Tullverkets försorg

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:476
Rubrik
Förordning (1999:476) om ändring i kungörelsen (1969:475) om uppbörd av särskilda avgifter genom Tullverkets försorg
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation