lagen.nu

Kungörelse (1967:895) om ersättning till nämndemän för vissa syner och besiktningar

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1967-12-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 1974:741
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-01

1 § Nämndeman äger för biträde vid syn eller besiktning i fråga om hus eller annan byggnad, som tillhör staten, erhålla dagarvode samt resekostnadsersättning och traktamente.

2 § Dagarvode utgår med 100 kronor för varje förrättningsdag. Sådant arvode utgår även för varje särskild resdag, varunder minst åtta timmar mellan klockan 6 och klockan 24 tagits i anspråk för resa. Kungörelse (1974:741).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1974:741

3 § Resekostnadsersättning och traktamente utgår enligt allmänna resereglementet (1952:735). Resekostnadsersättning utgår enligt reseklass B. Kungörelse (1974:741).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1974:741

4 § Beträffande räkning på dagarvode samt utbetalning och slutligt gäldande av arvodet gäller vad i motsvarande hänseenden är föreskrivet om resekostnadsersättning och traktamente.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1967:895

Departement
Näringsdepartementet RSL
SFS-nummer
1967:895

1974:741

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
SFS-nummer
1974:741
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation