lagen.nu

Riksskattenämndens Kungörelse (1966:98) angående fastställelse av formulär till avräkningsnota på skatteavdrag för amerikansk källskatt

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1966-04-12
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Med stöd av 4 § Kungl. kungörelsen den 29 januari 1965 (nr 40) om uttagande i vissa fall av ogulden skatt på utdelning från företag i Amerikas Förenta Stater fastställer riksskattenämnden härvid såsom bilaga fogat formulär /n1/ till i nämnda paragraf omförmäld avräkningsnota.
//n1// Bilagan är här utesluten; upplysning om dess innehåll kan, förutom hos riksskattenämnden, erhållas hos kupongskattekontoret.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1966:98

Departement
Riksskattenämnden
SFS-nummer
1966:98
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation