lagen.nu

Lag (1966:735) om erkännande och verkställighet av skiljedomar i vissa internationella investeringstvister

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1966-12-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 1967:6
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Skiljedom, som meddelats enligt den i Washington den 18 mars 1965 dagtecknade konventionen om biläggande av investeringstvister mellan stat och medborgare i annan stat, gäller här i riket. Innehåller skiljedomen förpliktelse att utge pengar, verkställes den som svensk domstols dom vilken äger laga kraft, om ej uppskov med verkställigheten beslutas enligt konventionens föreskrifter.
Med skiljedom avses i denna lag även annat beslut som anges i artikel 53 i konventionen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1966:735

Departement
Justitiedepartementet DOM
Förarbeten
Prop. 1966:146; UU 1966:11; Rskr 1966:378
SFS-nummer
1966:735

1967:6

Omfattning
ikrafttr.
SFS-nummer
1967:6
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation