lagen.nu

Förordning (1966:375) om beräkning av Sveriges sjöterritorium

Departement
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1966-06-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 1978:961
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-02-22
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2018-03-01
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2018-03-01 genom SFS 2018:74

1 § Räta baslinjer som avses i 4 § andra stycket lagen om Sveriges sjöterritorium sträcka sig mellan de punkter på strandlinjen vid lågt vattenstånd som anges i bifogade förteckning (baslinjepunkter) eller, vid hamn på öppen kust, över hamnmynningen.

Mellan baslinjepunkt 103 och gränsen mot Finland beräknas territorial havet från en rät baslinje som sammanfaller med den räta linjen mellan punkten 103 och det sydligaste skäret vid ön Selkäsarvi (ungefärligt läge 65 o 36,2'N, 24 o 12,2'O).

2 § Där annat ej följer av 3 § andra stycket lagen om Sveriges sjöterritorium beräknas territorialhavet så att varje punkt på territorialgränsen ligger på ett avstånd av tolv nautiska mil från närmaste punkt på strandlinje som avses i 4 § samma lag eller på rät baslinje. Förordning (1978:961).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1978:961

3 § Territorialgränsen och de räta baslinjerna mellan baslinje punkterna skola genom sjöfartsverkets försorg utmärkas på sjökort, som äro tillgängliga för allmänheten. Förordning (1978:961).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1978:961

Ändringar och övergångsbestämmelser

1966:375

Departement
Utrikesdepartementet UDR
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2018-03-01
Förarbeten
Jfr prop. 1966:119; 3LU 1966:44; Rskr 1966:230
SFS-nummer
1966:375

Förordning (1978:961) om ändring i kungörelsen (1966:375) med närmare bestämmelser om beräkningen av Sveriges sjöterritorium

Omfattning
ändr. författningsrubr., 2, 3 §§
SFS-nummer
1978:961
Rubrik
Förordning (1978:961) om ändring i kungörelsen (1966:375) med närmare bestämmelser om beräkningen av Sveriges sjöterritorium

Förordning (2018:74) om upphävande av förordningen (1966:375) om beräkning av Sveriges sjöterritorium

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2018:74
Rubrik
Förordning (2018:74) om upphävande av förordningen (1966:375) om beräkning av Sveriges sjöterritorium
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation