lagen.nu

Lag (1966:319) om rätt till sand-, grus- och stentäkt inom vissa allmänna vattenområden

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
1966-06-03
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-10-15
Rätten till sand-, grus- och stentäkt inom allmänt vattenområde i Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland tillkommer staten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1966:319

Departement
Näringsdepartementet RSN
Förarbeten
Jfr prop. 1966:114; 3LU 1966:45; Rskr 1966:229
SFS-nummer
1966:319
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1966, då lagen den 5 juni 1953 (nr 379) om rätt till sand-, grus- och stentäkt inom allmänt vattenområde upphör att gälla.

I fråga om upplåtelse från kronan av rätt till sand-, grus- eller stentäkt inom allmänt vattenområde som skett före den 1 juli 1966 gäller äldre lag.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation