lagen.nu

Kungörelse (1965:725) om eftergift av statsverkets rätt på grund av vissa garantiförbindelser

Departement
Finansdepartementet BA ToT
Utfärdad
1965-12-10
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Kungl. Maj:t har funnit gott kungöra, att riksdagen beslutat efterge den rätt som kan tillkomma statsverket på grund av s.k. garantiförbindelser, vilka legat till grund för prövning av utlännings försörjningsmöjligheter i ärenden om visering för inresa i Sverige.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1965:725

Departement
Finansdepartementet BA ToT
Förarbeten
Prop. 1965:143; SU 1965:166; Rskr 1965:400
SFS-nummer
1965:725
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation