lagen.nu

Kungörelse (1965:561) om statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1986-06-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1244
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

1 § Om en vägtrafikolycka med personskada har inträffat, ska Polismyndigheten rapportera det till Transportstyrelsen snarast och senast sju dagar efter det att Polismyndigheten fått kännedom om olyckan. Förordning (2014:1244).

Ändringar/Förarbeten (4)

2 § Om ett dödsfall har inträffat till följd av en vägtrafikolycka, ska Polismyndigheten rapportera det till Transportstyrelsen snarast och senast fem dagar efter det att Polismyndigheten fick kännedom om dödsfallet. Rapporteringen ska avse vägtrafikolyckor då någon avlidit vid olyckan eller som en följd av en sådan olycka inom 30 dagar från olyckstillfället. Förordning (2014:1244).

Ändringar/Förarbeten (4)

3 § Transportstyrelsen får efter samråd med Trafikanalys och Polismyndigheten meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för rapporteringen. Förordning (2014:1244).

Ändringar/Förarbeten (6)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1965:561

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
SFS-nummer
1965:561
Övergångsbestämmelse

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1966, då kungörelsen den 21 april 1939 (nr 144) angående statistiska uppgifter om vägtrafikolyckor skall upphöra att gälla. Bestämmelserna i den äldre kungörelsen äga dock fortfarande tillämpning i fråga om olycka som inträffat före den 1 januari 1966.

Förordning (1986:454) om ändring i kungörelsen (1965:561) om statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor

Förarbeten
Regeringens förordningsmotiv 1986:5
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1986-07-01
SFS-nummer
1986:454
Rubrik
Förordning (1986:454) om ändring i kungörelsen (1965:561) om statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor

Förordning (1995:1062) om ändring i kungörelsen (1965:561) om statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft
1995-10-15
SFS-nummer
1995:1062
Rubrik
Förordning (1995:1062) om ändring i kungörelsen (1965:561) om statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor

Förordning (1998:1329) om ändring i kungörelsen (1965:561) om statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft
1998-12-01
SFS-nummer
1998:1329
Rubrik
Förordning (1998:1329) om ändring i kungörelsen (1965:561) om statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor

Förordning (2004:1363) om ändring i kungörelsen (1965:561) om statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, §§
Ikraft
2005-02-01
SFS-nummer
2004:1363
Rubrik
Förordning (2004:1363) om ändring i kungörelsen (1965:561) om statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor

Förordning (2008:1166) om ändring i kungörelsen (1965:561) om statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1166
Rubrik
Förordning (2008:1166) om ändring i kungörelsen (1965:561) om statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor

Förordning (2010:118) om ändring i kungörelsen (1965:561) om statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2010-04-01
SFS-nummer
2010:118
Rubrik
Förordning (2010:118) om ändring i kungörelsen (1965:561) om statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor

Förordning (2014:1244) om ändring i kungörelsen (1965:561) om statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1244
Rubrik
Förordning (2014:1244) om ändring i kungörelsen (1965:561) om statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation