lagen.nu

Förordning (1965:29) om skattefrihet för ersättning till offer för nationalsocialistisk förföljelse

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1965-02-26
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Kungl. Maj:t har, i överensstämmelse med riksdagens beslut, funnit gott förordna som följer.
Ersättning, som utgått på grund av särskild lagstiftning i främmande stat om ersättning till offer för nationalsocialistisk förföljelse, eller ersättning av medel, vilka Förbundsrepubliken Tyskland överlämnat till annan stat till förmån för dem som utsatts för sådan förföljelse, skall vid taxering till statlig eller kommunal inkomstskatt icke utgöra skattepliktig inkomst för mottagaren.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1965:29

Departement
Finansdepartementet S1
Förarbeten
Prop. 1965:8; BeU 1965:2; Rskr 1965:52
SFS-nummer
1965:29
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation