lagen.nu

Kungörelse (1964:93) om betesreglering inom Ullatti skogsvårdsområde i Gällivare socken i Norrbottens län

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1964-04-17
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-01
Med stöd av 12 § lagen den 2 juni 1933 (nr 269) om ägofred har Kungl. Maj:t funnit gott förordna, att betesreglering må, på sätt och under villkor som stadgas i 13-19 §§ samma lag, äga rum inom Ullatti skogsvårdsområde i Gällivare socken i Norrbottens län.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1964:93

Departement
Näringsdepartementet RSL
SFS-nummer
1964:93
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation