lagen.nu

Förordning (1964:724) angående skyldighet¨för domstol att underrätta Tullverket om dom i vissa brottmål

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1964-11-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:126
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Döms någon enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling till svårare straff än sextio dagsböter eller till annan påföljd än straff, ska domstolen inom en vecka sända kopia av domen eller beslutet till Tullverket. Motsvarande skyldighet har överrätt som i annat fall meddelat dom eller beslut i mål, vari lägre domstol enligt nämnda lag dömt till sådant straff eller annan påföljd än straff. Förordning (2008:126).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1964:724

Departement
Finansdepartementet S3
SFS-nummer
1964:724

Förordning (1991:1358) om ändring i kungörelsen (1964:724) angående skyldighet för domstol att underrätta generaltullstyrelsen om dom i brottmål

Omfattning
ändr.
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1358
Rubrik
Förordning (1991:1358) om ändring i kungörelsen (1964:724) angående skyldighet för domstol att underrätta generaltullstyrelsen om dom i brottmål

Förordning (1999:470) om ändring i kungörelsen (1964:724) angående skyldighet för domstol att underrätta generaltullstyrelsen om dom i vissa brottmål

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., författningen
Ikraft
1999-07-01
SFS-nummer
1999:470
Rubrik
Förordning (1999:470) om ändring i kungörelsen (1964:724) angående skyldighet för domstol att underrätta generaltullstyrelsen om dom i vissa brottmål

Förordning (2000:1266) om ändring i förordningen (1964:724) angående skyldighet för domstol att underrätta Tullverket om dom i vissa brottmål

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr.
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1266
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.
  • 2. I fråga om brott enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling gäller förordningen i sin äldre lydelse.
Rubrik
Förordning (2000:1266) om ändring i förordningen (1964:724) angående skyldighet för domstol att underrätta Tullverket om dom i vissa brottmål

Förordning (2008:126) om ändring i förordningen (1964:724) angående skyldighet för domstol att underrätta Tullverket om dom i vissa brottmål

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr.
Ikraft
2008-06-01
SFS-nummer
2008:126
Rubrik
Förordning (2008:126) om ändring i förordningen (1964:724) angående skyldighet för domstol att underrätta Tullverket om dom i vissa brottmål
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation