lagen.nu

Lag (1964:653) om överflyttande av magistratens befattning med burskapsärenden m.m.

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1964-11-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 1977:214
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Kommunstyrelsen eller den nämnd kommunfullmäktige beslutar skall övertaga den befattning med ansökan om burskap och med uppsägning av burskap, som enligt 3 kap. 1 och 5 §§ handelsbalken ankommer på borgmästare och råd.
Kommunstyrelsen eller den nämnd kommunfullmäktige beslutar får antaga reglemente angående burskap att gälla i stället för vad som stadgas i 3 kap. handelsbalken. Innan reglemente antages, skall borgerskapet beredas tillfälle yttra sig. Lag (1977:214).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1964:653

Departement
Justitiedepartementet L2
Förarbeten
Prop. 1964:163; 1LU 1964:36; Rskr 1964:325
SFS-nummer
1964:653

Lag (1977:214) om ändring i lagen (1964:653) om överflyttande av magistratens befattning med burskapsärenden m.m.

Förarbeten
Prop. 1976/77:1, KU 1976/77:25, rskr 1976/77:148
Omfattning
ändr.
SFS-nummer
1977:214
Rubrik
Lag (1977:214) om ändring i lagen (1964:653) om överflyttande av magistratens befattning med burskapsärenden m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation