lagen.nu

Kungörelse (1964:574) om överflyttande på studiemedelsnämnderna av de uppgifter som tillkomma statsstipendienämnderna

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1964-09-09
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att vad Kungl. Maj:t i gällande författningar eller särskilda beslut stadgat rörande statsstipendienämnd i stället skall avse vederbörande studiemedelsnämnd.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1964:574

Departement
Utbildningsdepartementet
Ikraft
1964-10-01
SFS-nummer
1964:574
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation