lagen.nu

/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1964:487) om överflyttande på centrala studiehjälpsnämnden av de uppgifter som tillkomma studiehjälpsnämnden och garantilånenämnden;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1964-06-04
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att vad Kungl. Maj:t i gällande författningar eller särskilda beslut stadgat rörande studiehjälpsnämnden och garantilånenämnden i stället skall avse centrala studiehjälpsnämnden.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1964:487

Departement
Utbildningsdepartementet
SFS-nummer
1964:487
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation