lagen.nu

Lag (1964:323) om fullgörande av vad som åligger landsfogde m.fl.

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1964-05-29
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Från och med den 1 januari 1965 skall vad som finnes stadgat

om */k/ landsfogde */-k/ gälla länspolischef eller länsåklagare,

om */k/ poliskammare i stad */-k/ gälla polismyndigheten i stad, i vilken poliskammare fanns före den 1 januari 1965,

om */k/ stadsfiskal */-k/ gälla polismyndighet eller distriktsåklagare,

om */k/ landsfiskal */-k/ gälla polismyndighet, distriktsåklagare eller utmätningsman samt

om */k/ stadsfogde */-k/ gälla utmätningsman.

Lagrumshänvisningar hit (1)

2 § Vid tillämpningen av 1 § iakttages, att åklagare ombesörjer angelägenhet, som äger samband med åklagarverksamhet, och utmätningsman angelägenhet, som äger samband med exekutionsverksamhet, samt att övriga angelägenheter ombesörjas av polismyndighet.

Beträffande angelägenheter, som äga samband med mer än en verksamhetsgren, må Konungen förordna, hur de skola handläggas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1964:323

Departement
Justitiedepartementet L5
Förarbeten
Prop. 1964:101; 1LU 1964:28; Rskr 1964:291
SFS-nummer
1964:323
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation