lagen.nu

Kungörelse (1962:370) om avveckling av rekognitionsavgifterna till Danviks hospital

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1962-05-25
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Kungl. Maj:t har med stöd av riksdagens beslut funnit gott förordna, att skyldighet att vid förvärv av jord, som tillhört Danviks hospital, utgiva rekognitionsavgift till hospitalet icke skall föreligga beträffande fång, för vilket fångeshandling upprättas den 1 januari 1963 eller senare.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1962:370

Departement
Justitiedepartementet L1
Förarbeten
Prop. 1962:160; 3LU 1962:31; Rskr 1962:254
SFS-nummer
1962:370
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation