lagen.nu

Kungörelse (1958:402) med förordnande jämlikt lagen den 30 juni 1952 (nr 532) om undantag från svensk domstols behörighet såvitt angår vissa tvister mellan befälhavare och besättning å utländskt fartyg

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1958-07-28
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Kungl. Maj:t har, i anledning av konsularkonventionen den 5 mars 1955 med Franska Republiken och med stöd av lagen den 30 juni 1952 om undantag från svensk domstols behörighet såvitt angår vissa tvister mellan befälhavare och besättning å utländskt fartyg, funnit gott förordna, att tvist mellan befälhavaren och besättningen å fartyg med hemort i republiken Frankrike eller annat Franska Unionen tillhörigt område angående tjänsteförhållandet icke må upptagas vid svensk domstol.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1958:402

Departement
Justitiedepartementet DOM
SFS-nummer
1958:402
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation