lagen.nu

Lag (1953:770) om folkrättsliga reglers iakttagande i fråga om ansvar för brott av vissa utlänningar

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1953-12-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 1986:659
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Är någon, som avses i 21 kap. 4 § brottsbalken, eller annan utlänning, som internerats då riket är i krig, misstänkt för brott, skall vid rättsligt förfarande med anledning därav samt vid påföljds ådömande och verkställande iakttagas vad som bestämts i gällande avtal med främmande makt eller följer av allmänt erkända folkrättsliga grundsatser. Lag (1986:659).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1953:770

Departement
Justitiedepartementet L5
Förarbeten
Prop. 1953:142; 1LU 1953:44; Rskr 1953:398
SFS-nummer
1953:770

Lag (1986:659) om ändring i lagen (1953:770) om folkrättsliga reglers iakttagande i fråga om ansvar för brott av vissa utlänningar

Förarbeten
Prop. 1985/86:9, JuU 1985/86:24, rskr 1985/86:213
Omfattning
ändr.
Ikraft
1987-06-01
SFS-nummer
1986:659
Rubrik
Lag (1986:659) om ändring i lagen (1953:770) om folkrättsliga reglers iakttagande i fråga om ansvar för brott av vissa utlänningar
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation