lagen.nu

Lag (1952:532) om undantag från svensk domstols behörighet såvitt angår vissa tvister mellan befälhavare och besättning å utländskt fartyg

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1952-06-30
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Konungen äger under förutsättning av ömsesidighet förordna, att tvist mellan befälhavaren å fartyg med hemort i annat land och besättningen angående tjänsteförhållandet icke må upptagas vid svensk domstol.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1952:532

Departement
Justitiedepartementet DOM
Förarbeten
Prop. 1952:170; 2LU 44; Rskr 392
SFS-nummer
1952:532
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation