lagen.nu

Kungörelse (1950:431) med vissa föreskrifter angående taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m.

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1950-06-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1437
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
1 § Har upphävts genom förordning (2003:898).
2 § Har upphävts genom förordning (1993:1197).

3 § Om en del av en kommun genom ändring i den kommunala indelningen överförs till en annan kommun, bildar en egen kommun eller ingår i en nybildad kommun, har kommunstyrelsen i den kommun till vilken kommundelen hör enligt den nya indelningen, att från den motsvarande myndigheten i den förstnämnda kommunen på begäran erhålla de till denna myndighet överlämnade uppgifterna från Skatteverkets beskattningsdatabas och förvaltningsrättens domar angående ändring av taxering av fastighet för året närmast före det, då indelningsändringen träder i kraft.

Vad i första stycket sägs skall tillämpas också om en kommun i sin helhet införlivas med en annan kommun eller ingår i en nybildad kommun. Förordning (2009:873).

Ändringar/Förarbeten (4)

4 § Har upphävts genom förordning (1990:1242).

5 § Om en del av en kommun genom ändring i den kommunala indelningen överförs till en annan kommun, bildar en egen kommun eller ingår i en nybildad kommun i annat län, ska Skatteverket, så snart det kan ske, tillställa kommunstyrelsen i den kommun till vilken kommundelen hör enligt den nya indelningen uppgift om de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna i kommundelen i besluten om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) året innan indelningsändringen träder i kraft.

Det som sägs i första stycket angående uppgift om de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna i besluten om slutlig skatt året innan indelningsändringen träder i kraft, gäller också om en annan kommun i sin helhet införlivas med en annan kommun eller ingår i en nybildad kommun. Förordning (2011:1437).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (8)

6 § Skatteverket skall också i andra fall än som sägs i 5 § på begäran av kommunstyrelse lämna uppgift om de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna eller annan uppgift som är tillgänglig för verket om kommun som berörs av ändring i kommunal indelning. Förordning (2003:898).

Ändringar/Förarbeten (5)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1950:431

Departement
Finansdepartementet S3
SFS-nummer
1950:431

1954:583

Omfattning
ändr. 4, 5 §§
SFS-nummer
1954:583

1966:581

Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
1966:581

Förordning (1979:539) om ändring i kungörelsen (1950:431) med vissa föreskrifter angående taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m.

Omfattning
ändr. 3, 5, 6 §§
SFS-nummer
1979:539
Rubrik
Förordning (1979:539) om ändring i kungörelsen (1950:431) med vissa föreskrifter angående taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m.

Förordning (1990:1242) om ändring i kungörelsen (1950:431) med vissa föreskrifter angående taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m.

Omfattning
upph. 4 §;ändr. 1, 2, 5, 6 §§
Ikraft
1991-01-01
SFS-nummer
1990:1242
Rubrik
Förordning (1990:1242) om ändring i kungörelsen (1950:431) med vissa föreskrifter angående taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m.

Förordning (1992:1671) om ändring i kungörelsen (1950:431) med vissa föreskrifter angående taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m.

Omfattning
ändr. 2, 5, 6 §§
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:1671
Rubrik
Förordning (1992:1671) om ändring i kungörelsen (1950:431) med vissa föreskrifter angående taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m.

Förordning (1993:1197) om ändring i kungörelsen (1950:431) med vissa föreskrifter angående taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m.

Omfattning
upph. 2 §;ändr. 1 §
Ikraft
1993-12-01
SFS-nummer
1993:1197
Rubrik
Förordning (1993:1197) om ändring i kungörelsen (1950:431) med vissa föreskrifter angående taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m.

Förordning (1996:1305) om ändring i kungörelsen (1950:431) med vissa föreskrifter angående taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m.

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
1997-01-01
SFS-nummer
1996:1305
Rubrik
Förordning (1996:1305) om ändring i kungörelsen (1950:431) med vissa föreskrifter angående taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m.

Förordning (1998:1724) om ändring i kungörelsen (1950:431) med vissa föreskrifter angående taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 5 §§
Ikraft
1999-01-01
SFS-nummer
1998:1724
Rubrik
Förordning (1998:1724) om ändring i kungörelsen (1950:431) med vissa föreskrifter angående taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m.

Förordning (2000:855) om ändring i kungörelsen (1950:431) med vissa föreskrifter angående taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:855
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.

Rubrik
Förordning (2000:855) om ändring i kungörelsen (1950:431) med vissa föreskrifter angående taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m.

Förordning (2003:898) om ändring i kungörelsen (1950:431) med vissa föreskrifter angående taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 1 §;ändr. 3, 5, 6 §§
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:898
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. 3 § första stycket i sin äldre lydelse gäller fortfarande för uppgifter som överlämnats från skattemyndigheternas regionala fastighetstaxeringsregister.

Rubrik
Förordning (2003:898) om ändring i kungörelsen (1950:431) med vissa föreskrifter angående taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m.

Förordning (2009:873) om ändring i kungörelsen (1950:431) med vissa föreskrifter angående taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2010-02-15
SFS-nummer
2009:873
Rubrik
Förordning (2009:873) om ändring i kungörelsen (1950:431) med vissa föreskrifter angående taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m.

Förordning (2011:1437) om ändring i kungörelsen (1950:431) med vissa föreskrifter angående taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1437
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
  • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för 2013 och tidigare års taxeringar.
Rubrik
Förordning (2011:1437) om ändring i kungörelsen (1950:431) med vissa föreskrifter angående taxering och debitering av skatt vid ändring i kommunal indelning, m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation