lagen.nu

Kungörelse (1947:643) om överbringande av rättegångsfullmakt genom telegram

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1947-07-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:619
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Vill någon överbringa rättegångsfullmakt genom telegram, skall fullmakten i huvudskrift uppvisas hos ett företag som driver televerksamhet. Den som hos ett sådant företag tar emot telegrammet skall teckna bevis på fullmakten, att den blivit uppvisad, och på telegramblanketten, att den där gjorda avskriften ordagrant överensstämmer med huvudskriften; sistnämnda bevis skall ingå i det telegram, som avsändes.
Telegrammet, som må befordras även med telefon, skall vid befordringen i föreskriven ordning kollationeras; bevis därom skall meddelas på det utskrivna telegrammet. Förordning (1993:619).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1947:643

Departement
Justitiedepartementet DOM
SFS-nummer
1947:643

Förordning (1993:619) om ändring i kungörelsen (1947:643) om överbringande av rättegångsfullmakt genom telegram

Omfattning
ändr.
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:619
Rubrik
Förordning (1993:619) om ändring i kungörelsen (1947:643) om överbringande av rättegångsfullmakt genom telegram
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation