lagen.nu

Lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad
1944-06-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:726
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-03-01

1 § I varje kommun skall finnas en arbetslöshetsnämnd. Kommun får tillsätta särskild arbetslöshetsnämnd eller uppdraga åt annan nämnd att vara arbetslöshetsnämnd. Har så ej skett är kommunstyrelsen arbetslöshetsnämnd.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1977:208

2 § Arbetslöshetsnämnd har till uppgift att vidtaga eller på annat sätt främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1977:208

3 § Det åligger arbetslöshetsnämnd särskilt att

  • 1. handlägga frågor om kommuns hjälpverksamhet vid arbetslöshet,
  • 2. samarbeta med myndigheter och enskilda vilkas verksamhet rör

sysselsättningsfrågor samt

  • 3. omedelbart underrätta Arbetsförmedlingen om arbetskonflikt som påverkar hjälpverksamhet inom kommunen. Lag (2007:397).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:397, 1977:208

4 § Arbetslöshetsnämnd skall göra de framställningar till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som behövs för nämndens verksamhet. Nämnden får infordra yttranden och upplysningar från kommunstyrelsen, annan nämnd, beredning eller tjänsteman hos kommunen.

5 § För en särskild arbetslöshetsnämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (2017:725). Lag (2017:726).

Ändringar/Förarbeten (4)

Ändringar och övergångsbestämmelser

1944:475

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AA
Förarbeten
Rskr 1944:418
SFS-nummer
1944:475

Lag (1977:208) om ändring i lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd

Förarbeten
Prop. 1976/77:1, KU 1976/77:25, rskr 1976/77:148
Omfattning
ändr. 1, 2 §§;nya 3-5 §§;omtryck
SFS-nummer
1977:208
Rubrik
Lag (1977:208) om ändring i lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd

Lag (1986:1146) om ändring i lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd

Förarbeten
Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1987-01-01
SFS-nummer
1986:1146
Rubrik
Lag (1986:1146) om ändring i lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd

Lag (1991:1689) om ändring i lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd

Förarbeten
Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
1992-01-01
SFS-nummer
1991:1689
Rubrik
Lag (1991:1689) om ändring i lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd

Lag (2007:397) om ändring i lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:397
Rubrik
Lag (2007:397) om ändring i lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd

Lag (2017:726) om ändring i lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:726
Rubrik
Lag (2017:726) om ändring i lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation