lagen.nu

Lag (1940:79) om utsträckning av tiden för upptagande av växelprotest m.m. vid krig eller krigsfara

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1940-02-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 1989:242
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Vid krig eller krigsfara, vari riket befinner sig, äger regeringen, efter hörande av fullmäktige i riksbanken, meddela förordnande om utsträckning av tiden för uppvisande av växel och upptagande av protest till bevarande av växelfordran samt för uppvisande av check och företagande av annan åtgärd till bevarande av återgångsfordran på grund av check.
Sådant förordnande må avse antingen hela riket eller ock viss del av riket, såvitt angår åtgärd som där skall vidtagas. Lag (1989:242).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1940:79

Departement
Justitiedepartementet L2
Förarbeten
Rskr 1940:39
SFS-nummer
1940:79

Lag (1989:242) om ändring i lagen (1940:79) om utsträckning av tiden för upptagande av växelprotest m.m. vid krig och krigsfara

Förarbeten
Prop. 1988/89:97, 1988/89:FiU25, rskr 1988/89:191
Omfattning
ändr.
Ikraft
1989-07-01
SFS-nummer
1989:242
Rubrik
Lag (1989:242) om ändring i lagen (1940:79) om utsträckning av tiden för upptagande av växelprotest m.m. vid krig och krigsfara
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation