lagen.nu

Lag (1937:346) om upphörande av vissa frälseräntor;

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1937-06-11
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Frälseränta, som är förenad i samma ägares hand med den fastighet varav räntan utgår och ej besväras av sökt eller beviljad inteckning, skall omedelbart upphöra.
Frälseränta, som enligt vad därom är särskilt stadgat kan inlösas för statsverkets räkning och vars inlösen icke påkallats före den 1 januari 1940, skall upphöra från och med nämnda dag.
Frälseränta, med avseende varå lagen den 8 november 1912 om avlösning av vissa frälseräntor är tillämplig och vars avlösning icke påkallats före den 1 januari 1942, skall upphöra från och med sistnämnda dag.
Denna lag skall träda i kraft dagen efter den då lagen, enligt därå meddelad uppgift, utkommit från trycket i Svenska författningssamling.
Genom lagen upphäves lagen den 12 april 1935 (nr 102) om upphörande av vissa frälseräntor.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1937:346

Departement
Justitiedepartementet L1
Förarbeten
Rskr 1937:276
SFS-nummer
1937:346
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation