lagen.nu

Kungörelse (1934:36) om betesreglering i Uppsala län

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1934-03-02
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-01
Kungl. Maj:t har, med stöd av 12 § lagen den 2 juni 1933 (nr 269) om ägofred, på framställning av landstinget och hushållningssällskapet i Uppsala län funnit gott förordna, att inom nämnda län betesreglering å skogs- eller utmark, som i sagda paragraf omförmäles, må äga rum på sätt och under villkor, som i 13-19 §§ lagen om ägofred stadgas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1934:36

Departement
Näringsdepartementet RSL
SFS-nummer
1934:36
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation