lagen.nu

Lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1930-05-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:643
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-04-15

1 § Då enligt lag eller särskild författning tid skall räknas efter vecka, månad eller år, varde den dag för slutdag ansedd som genom sitt namn i veckan eller sitt tal i månaden motsvarar den, från vilken tidräkningen börjas. Finnes ej motsvarande dag i slutmånaden, varde den månadens sista dag ansedd för slutdag.

Rättsfall (1)

RH 1993:88: Reglerna i 2 kap. 9 § första stycket konkurslagen har ansetts innebära att...

2 § Infaller den tid, då enligt lag eller särskild författning en åtgärd senast ska vidtas, på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, får åtgärden vidtas nästa vardag.

Första stycket gäller inte i fråga om

Ändringar och övergångsbestämmelser

1930:173

Departement
Justitiedepartementet DOM
Förarbeten
Rskr 1930:279
SFS-nummer
1930:173
Övergångsbestämmelse

Denna lag skall träda i kraft den 1 juli 1930.

Genom denna lag upphävas punkt 42 i förklaringen den 23 mars 1807 över allmänna lagens stadganden i åtskilliga rum och vad i vissa ämnen, som därmed äga gemenskap, blivit tid efter annan särskilt förordnat, lagen den 28 maj 1897 (nr 51) om beräkning i vissa fall av tid, som avses i förordningen angående patent och i lagen om skydd för varumärken, lagen den 10 juli 1899 (nr 59 s. 7) om beräkning i vissa fall av tid, som avses i lagen om skydd för vissa mönster och modeller, lagen den 14 juni 1901 (nr 38 s. 47) om beräknande av fatalietid i visst fall, så ock vad i övrigt finnes i lag eller författning stridande mot denna lags bestämmelser.

Där i lag eller särskild författning förekommer hänvisning till lagrum som ersatts genom bestämmelse i nya lagen, skall denna i stället tillämpas.

1935:100

Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1935:100

1961:70

Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1961:70

1962:55

Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1962:55

1965:127

Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1965:127

1974:756

Förarbeten
Prop. 1974:147, LU 1974:37, rskr 1974:325
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
1974:756

Lag (1987:1212) om ändring i lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid

Förarbeten
Prop. 1986/87:112, JuU 1987/88:7, rskr 1987/88:30
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
1988-04-12
SFS-nummer
1987:1212
Rubrik
Lag (1987:1212) om ändring i lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid

Förordning (1988:28) om ikraftträdande av lagen (1987:1212) om ändring i lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid

Omfattning
ikrafttr. av 1987:1212
Ikraft
1988-04-12
SFS-nummer
1988:28
Rubrik
Förordning (1988:28) om ikraftträdande av lagen (1987:1212) om ändring i lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid

Lag (2005:44) om ändring i lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:34, bet. 2004/05:JuU14, rskr. 2004/05:148
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2005-04-01
SFS-nummer
2005:44
Rubrik
Lag (2005:44) om ändring i lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid

Lag (2011:488) om ändring i lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:45, bet. 2010/11:JuU5, rskr. 2010/11:236
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2011-10-01
SFS-nummer
2011:488
Rubrik
Lag (2011:488) om ändring i lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid

Lag (2015:643) om ändring i lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:139, bet. 2015/16:JuU4, rskr. 2015/16:13
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:643
Rubrik
Lag (2015:643) om ändring i lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation