lagen.nu

Lag (1930:106) om vissa rätthandlingar till förmån för ofödda

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1930-04-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:109
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Det som sägs i 9 kap. 2 § ärvdabalken om förordnande genom testamente till den som inte är född eller avlad vid testators död gäller också för förordnande genom annan rättshandling till förmån för den som inte är född eller avlad vid tiden för förordnandet. Lag (2005:109).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1930:106

Departement
Justitiedepartementet L2
Förarbeten
Rskr 1930:78
SFS-nummer
1930:106

Lag (2005:109) om ändring i lagen (1930:106) om vissa rättshandlingar till förmån för ofödda

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:150, bet. 2004/05:LU4, rskr. 2004/05:160
Omfattning
ändr.
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:109
Rubrik
Lag (2005:109) om ändring i lagen (1930:106) om vissa rättshandlingar till förmån för ofödda
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation