lagen.nu

Kungl. Maj:ts Resolution (1899:bih.40s.1) angående rättighet för angliknska kyrkans prästerskap i allmänhet att med laga verkan förrätta vigsel här i riket;

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1899-05-19
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Kungl. Maj:t vill, i anledning av anglikanska (engelska episkopala) församlingens i Stockholm i underdånighet gjorda ansökning, varför Domkapitlet i Uppsala sig yttrat, medgiva, att den rätt, som genom Kungl. Maj:ts nådiga resolution den 12 maj 1892 tillerkänts präster skapet vid denna församling att under lagligen gälland evillkor och bestämmelser förrätta vigsel med laga verkan, må tillkomma anglikanska kyrkans prästerskap i allmänhet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1899:bih. 40 s. 3

Departement
Justitiedepartementet L2
SFS-nummer
1899:bih. 40 s. 3
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation