lagen.nu

Kungl. Maj:ts Resolution (1895:bih.10s.1) på en av apostoliske vikarien, Biskopen m.m. Albertus Bitter gjord underdånig ansökning, det Kungl. Maj:t täcktes förklara romersk katolska kyrkans prästerskap äga rättighet att med laga verkan förrätta vigsel;

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1895-02-19
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Kungl. Maj:t har tagit detta ärende i övervägande och finner gott förklara romersk-katolska kyrkans prästerskap äga att under lagligen gällande villkor och bestämmelser vigsel med laga verkan förrätta.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1895:bih. 10 s. 1

Departement
Justitiedepartementet L2
SFS-nummer
1895:bih. 10 s. 1
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation